Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa im. H. Ch. Andersena w Petrykozach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Serwis internetowy Szkoły Podstawowej im. H. Ch. Andersena w Petrykozach.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 22.09.2020r.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Magdalena Włodarczyk, magdalena.wlodarczyk@autograf.pl.  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 42 215 70 27. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Konkurs biblioteczny

UWAGA!

BIBLIOTEKA SZKOLNA ZAPRASZA DO UDZIAŁU W KONKURSIE ,,POCZTÓWKA Z WAKACJI”.

 

Organizatorem konkursu jest Senator Rzeczypospolitej Polskiej, Maciej Łuczak, oraz jego biuro senatorskie w Pabianicach.

Konkurs jest adresowany do uczniów klasy ósmej.

Po zapoznaniu z regulaminem konkursu, złożeniu stosownych oświadczeń zainteresowani uczniowie przesyłają prace konkursowe na adres mailowy nauczyciela, M. Skalskiej – Cłapy.

Termin przesyłania prac konkursowych: 24 września 2020 r.

Cele konkursu

  1. Kształtowanie aktywności twórczej uczniów.
  2. Rozwijanie kreatywności, wrażliwości oraz uzdolnień fotograficznych uczestników.

Przedmiotem konkursu jest zdjęcie z wakacji na terenie Polski. Powinno być to zdjęcie o tematyce wakacyjnej wykonane przez uczestnika.

Prace oceniane będą według następujących kryteriów:

  • kreatywność autora,
  • oryginalność zdjęcia,
  • jakość zdjęcia.

 

Organizatorzy wraz z powołanym Jury ocenią zdjęcia i spośród nich wyłonią trzy najlepsze; dodatkowo istnieje możliwość wyróżnienia niektórych prac.

Ocena zdjęć konkursowych przez Organizatorów i powołanego Jury – do 30.09.2020 r. Zakończenie konkursu i ogłoszenie wyników na ww. stronach internetowych Organizatorów – do 30.09.2020 r.

Po zakończeniu konkursu pracownicy biura skontaktują się telefonicznie z nauczycielem odpowiedzialnym za przeprowadzenie konkursu w szkole i indywidualnie ustalą terminy spotkań z laureatami konkursu.

Nagrody

Nagrody ustala, funduje i wręcza Senator RP Maciej Łuczak.

W konkursie przyznane będą trzy nagrody główne.

Nagrody będą miały charakter rzeczowy; dodatkową może być publikacja zdjęć.

 

Więcej szczegółowych informacji udziela nauczyciel – bibliotekarz, M. Skalska – Cłapa

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

Koronawirus – rodzic

WAŻNE, WAŻNE, WAŻNE !!!!!!!!!!!

Szanowni Rodzice,

Dyrektor Szkoły informuje, że dzisiaj u jednego z rodziców uczniów klas I-III, potwierdzono obecność koronawirusa COVID-19.

W związku z tym, od jutra wprowadzamy nakaz zakrywania ust i nosa w przestrzeniach wspólnych tj. korytarze, toalety, świetlica. Obowiązuje bezwzględny zakaz przyprowadzania dzieci z objawami infekcji górnych dróg oddechowych.

Jednocześnie prosimy o zachowanie spokoju oraz monitorowanie stanu zdrowia dzieci.

Zgodnie z wytycznymi Sanepidu, nie ma potrzeby zamykania szkoły i zawieszenia zajęć stacjonarnych.

Prosimy o śledzenie informacji umieszczanych na stronie szkoły, Facebooku i w dzienniku elektronicznym. Na bieżąco będziecie Państwo informowani o rozwoju sytuacji.

SKS

Serdecznie zapraszamy uczniów naszej szkoły do udziału w pozalekcyjnych zajęciach sportowych (SKS),
które odbywać się będą w następujące dni:

Poniedziałki 15.00-15.45 – klasy IV – VIII
Czwartki 15.00-15.45 – klasy I – III

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Wyniki konkursu NARODOWE CZYTANIE 2020

UWAGA! UWAGA!
Serdecznie dziękujemy za ogromny odzew w związku z naszą szkolną akcją „Czytamy Balladynę” w ramach NARODOWEGO CZYTANIA 2020!
Wszyscy nasi uczniowie wykazali się ogromnym zaangażowaniem oraz kreatywnością, a prezentowane przez nich interpretacje fragmentów dramatu Słowackiego z pewnością były jedyne w swoim rodzaju i po prostu ujmujące. Każdemu więc z młodych autorów-aktorów należą się wyrazy uznania. Jednak zasady plebiscytu są nieubłagane i każą wyłonić zwycięzcę…
WYNIKI „GŁOSOWANIA” najwięcej reakcji odnotowaliśmy pod filmami przygotowanymi przez:
• Dominikę Karkowską – 492
• Wiktorię Barys -373
• Zuzę Bednarczyk – 194
oraz
• Julię Sałagacką i Wiktorię Figiel – 173
NINIEJSZYM WIĘC OGŁASZAMY, ŻE NAGRODĘ PUBLICZNOŚCI ZDOBYŁA DOMINIKA KARKOWSKA !
GRATULUJEMY!

 

spis rolny

UWAGA! UWAGA!

Uczniowie z klas VII i VIII zakończyli akcję „Czytamy Balladynę” rozpoczętą w naszej szkole 5 września w ramach NARODOWEGO CZYTANIA 2020.
Jutro w godzinach popołudniowych opublikujemy filmy z nagraniami fragmentów dramatu Juliusza Słowackiego przygotowanymi przez uczniów:
■Adriana Klewina, kl. VIII,
■Dominikę Karkowską, kl. VIII,
■Maję Felczerek, kl. VII,
■Wiktorię Włodarczyk, kl. VII,
■Jakuba Kaczmarka, kl. VII,
■Zuzannę Bednarczyk, kl. VII,
■Dominika Mikłasza, kl. VII,
■Wiktorię Barys, kl. VIII,
■Alexa Wolnickiego, kl. VIII
■Julię Sałagacką i Wiktorię Figiel, kl. VII.
Do poniedziałku, do godziny 20.00 będzie można zagłosować na wybrany film, zostawiając pod nagraniem np. „lubię to”. Każda inna reakcja także będzie liczona jako głos oddany”za”. Zwycięzca otrzyma Nagrodę Publiczności.
Zachęcamy do wzięcia udziału w plebiscycie promującym i naszych uczniów, i ideę czytania narodowej literatury.

Zbiórka

„114 PWGZ Młodzi Piraci”, gromada zuchowa działająca na terenie naszej szkoły,  wznawia działalność.

 Pierwsza zbiórka już 07.09 w godzinach 17.00 – 18.30 w klasie przedszkolnej na terenie naszej szkoły. Zapraszamy wszystkie chętne dzieci z klas I – III.”

 

Narodowe czytanie

Para Prezydencka: Zapraszamy Państwa na Narodowe Czytanie „Balladyny” Juliusza Słowackiego już w najbliższą sobotę, 5 września.

link do filmu poniżej

<iframe width=”695″ height=”391″ src=”https://www.youtube.com/embed/FSrvVs6MyNM” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>

 

NARODOWE CZYTANIE , czyli „BALLADYNA” W NASZEJ SZKOLE
Uczniowie klasy VII i VIII pod kierunkiem polonistki pani Ewy Gronert- Raszewskiej przystępują do akcji Narodowe Czytanie 2020. Tym razem poznajemy tekst „Balladyny” Juliusza Słowackiego. Akcja, jak co roku, odbywa się pod patronatem Kancelarii Prezydenta RP. Z uwagi na obostrzenia sanitarne tegoroczna akcja przeprowadzona zostanie w naszej szkole w formie niestacjonarnej, przy wykorzystaniu technologii informatycznych. Chętni uczniowie nagrają filmy, na których zaprezentują fragmenty dramatu Słowackiego. Prace zostaną opublikowane, a najlepsze interpretacje nagrodzone. Szczegóły i regulamin akcji – informacji udziela p. Ewa Gronert

 

dowozy