Informacje dla rodziców i uczniów

  1. Dyrektor szkoły informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem MEN, do 7 czerwca 2020 roku, z możliwością przedłużenia do końca roku szkolnego, zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w przedszkolu i klasach I-III nie zostają wznowione.   Kontynuujemy zdalne nauczanie.
  2. Od 25 maja 2020 r. wprowadzamy indywidualne lub grupowe konsultacje dla uczniów klasy VIII, a od 1 czerwca 2020 r., dla wszystkich pozostałych uczniów w godzinach pracy szkoły tj. od 800 do 1300.   Uczniowie indywidualnie ustalają terminy konsultacji z nauczycielami przedmiotów.    Uczniowie na konsultacje przychodzą zdrowi, w maseczkach i rękawiczkach.    Przed wejściem do szkoły będzie mierzona temperatura.
  3. W dniach 16 – 18 czerwca 2020 r., w szkole odbywa się egzamin ósmoklasisty.
    W tych dniach nie prowadzimy zdalnych zajęć dydaktycznych.
  4. Dzień 9 czerwca 2020 r. jest ostatecznym terminem wystawiania ocen rocznych
    z przedmiotów i zachowania.
  5. 12 czerwca (piątek po Bożym Ciele) jest dniem dyrektorskim, wolnym od zajęć dydaktycznych.
  6. Sposób wydawania świadectw po zakończeniu roku szkolnego zostanie podany po zebraniu Rady Pedagogicznej klasyfikacyjnej.

Bogusława Piątkowska

dyrektor szkoły

Zamknięte oddziały przedszkolne.

Uwaga Rodzice!

Decyzją Wójta Gminy Pabianice oddziały przedszkolne funkcjonujące
przy naszej szkole zostają zamknięte do 24 maja 2020 roku.

Nabór do szkoły muzycznej

Szanowni Państwo!

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Pabianicach uprzejmie informuje, że trwają zapisy na rok szkolny 2020/2021. Szczegółowe informacje oraz wnioski o przyjęcie dostępne są na stronie internetowej szkoły: www.muzyczna.pabianice.pl oraz pod numerem telefonu 42 215 55 39 lub 42 211 80 12.

Wnioski przyjmujemy drogą internetową na adres e-mail: sekretariat@muzyczna.pabianice.pl .

Wymagane załączniki można dostarczyć w terminie późniejszym

Wicedyrektor szkoły

Joanna Janczyk-Wajman

UWAGA!

 

UWAGA!!!

W trakcie zawieszenia zajęć
szkoła pełni dyżury
codziennie w godz: 800-1200
do czasu powrotu uczniów do szkoły

 

Psycholog szkoły jest dostępny  w poniedziałek, środę i czwartek tel. 669 071 416
 Pedagog szkolny służy pomocą codziennie do godz.19.00 tel. 781 020 101 lub przez dziennik Librus – wiadomości

klasa I

Ogłoszenie!

Dziś została ogłoszona lista uczniów przyjętych do klasy I w roku szkolnym 2020/2021. Znajdziesz ją w zakładce REKRUTACJA KL. I

odwołane zajęcia

WAŻNE!!!
Decyzją Prezesa Rady Ministrów od dnia 12 marca 2020r. wszystkie szkoły zawieszają zajęcia dydaktyczne. W celu umożliwienia rodzicom organizacji opieki dla dzieci szkoła pełni dyżur w dniach 12 i 13 marca w godz. 7:00 – 15:00. Dowozy i odwozy w tych dniach działają bez zmian.

Od poniedziałku 16 marca do 25 marca włącznie, szkoła jest zamknięta!
Polecamy wszystkim rodzicom, aby słuchać szczegółowych zaleceń wydanych przez Premiera RP i Ministra Zdrowia.

przyjęcia do kl.I

Komisja Rekrutacyjna przedstawia listę osób zakwalifikowanych do klasy i w nadchodzącym roku szkolnym 2002/2021

Wycieczka do Bełchatowa

Górnicza przygoda w Bełchatowie

Uczniowie klasy Ia „spacerując” po dnie morza, odwiedzili las tropikalny, dowiedzieli się przy tym o poszczególnych fazach formowania się złóż węgla brunatnego oraz podziwiali szczątki mamuta, żyjącego niegdyś na obszarze dzisiejszej odkrywki węgla brunatnego w Bełchatowie. Wzięli udział warsztatach edukacyjnych i dołączyli   do „woltusiowej”  drużyny górników. Podczas warsztatów dowiedzieli się jak wyglądają mundury i jakie kolory pióropuszy noszą górnicy zależnie od pełnionych funkcji. Mogli w praktyce poznać  różne rodzaje węgla wydobywanego w Polsce. Podczas zajęć wykonali własnoręcznie górnicze czako, a na zakończenie zostali uroczyście pasowani na górnika. Nie zabrakło tradycyjnego skoku przez skórę oraz pamiątkowego dyplomu.

Sukces Artura

27 lutego 2020 roku uczniowie naszej szkoły: Adrian Klewin i Artur Malinowski pod kierunkiem katechetki pani Justyny Kraski uczestniczyli w XIV Ogólnopolskiej Franciszkańskiej Olimpiadzie wiedzy o Świętym Maksymilianie. Konkurs był przeznaczony dla uczniów klas VI – VIII i został zorganizowany w trzech częściach:

– etap szkolny (D. Karkowska, A. Klewin, A. Malinowski, A. Wolnicki); – etap diecezjalny (A. Klewin, A. Malinowski)

Do finału zakwalifikował się Artur Malinowski – II miejsce w etapie diecezjalnym.

Do konkursu uczniów przygotowywali rodzice: pani Magdalena Malinowska i pani Magdalena Klewin oraz katechetka pani Justyna Kraska.

Gratulujemy i życzymy powodzenia w finale 25 marca w Siedlcach.

Zajęcia z pierwszej pomocy

W wtorek w naszej szkole  odbyły się zajęcia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Poprowadzili je druhowie  Rafał Józefczyk oraz Przemysław Zagalski z OSP w Koninie. Podczas zajęć uczniowie poznali numery telefonów ratunkowych oraz dowiedzieli się, w jaki sposób rozmawiać przez telefon z dyspozytorką (trzeba się przedstawić, powiedzieć ile ma się lat, powiedzieć gdzie się znajduje, co się stało i dlaczego potrzebuje pomocy). Wiele emocji wzbudził pokaz czynności z zakresu resuscytacji wykonany na fantomie. Dzieci pod czujnym okiem ratowników mogły samodzielnie wykazać się praktyczną znajomością udzielania pierwszej pomocy i  poczuć się jak mali ratownicy. Ćwiczyły układanie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej oraz resuscytację na fantomach, uczyły się jak należy sprawdzać przytomność osoby poszkodowanej. Utrwalały numery alarmowe, jak również kolejność podejmowania działań podczas udzielania pomocy. Dowiedziały się w jaki sposób pomóc dziecku w przypadku zadławienia oraz w jaki sposób stosujemy tzw. folię życia. Spotkanie miało na celu kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw oraz zapoznanie dzieci z podstawowymi czynnościami ratowniczymi w przypadku nieobecności osób dorosłych. Była to doskonała lekcja – połączenie zabawy z przekazywaniem jakże istotnej wiedzy, która może przynieść nieoceniony efekt – ratowanie życia.