Dbajmy o lasy

Uczniowie klasy III pod kierunkiem  wychowawczyni –Jadwigi Czupryn przygotowali inscenizację pod tytułem „Dbajmy o lasy”, na którą zaprosili przedszkolaków, koleżanki i kolegów z klasy I oraz II.

„Szumiał las, śpiewał las, gubił złote liście” – tymi słowami uczniowie poprzebierani za drzewa oraz śmieci (puszki, gazety, potłuczoną porcelanę itp.) rozpoczęły swoje przedstawienie.

Bajkowa sceneria była pretekstem, by w przystępny dla młodego widza sposób pokazać,  jak należy dbać o lasy. Wszystkiemu przyświecało bardzo  ważne przesłanie „Czysty las-czyste powietrze”.  Celem było uzmysłowić zebranym, jak należy postępować z różnego rodzaju odpadami, aby nie zanieczyszczać naszej planety. Trzecioklasiści swój występ zakończyli piosenką „Duszki, duszki leśne”.

Widzowie z wielkim zainteresowaniem obejrzeli inscenizację. Mamy nadzieję, że wzięli sobie do serca te pouczające treści  i już od najmłodszych lat będą dbali o przyrodę.

Po spektaklu gra aktorów została nagrodzona gromkimi brawami. Z ust Pani Dyrektor padły słowa pochwały za ciekawy pomysł przekazania idei dbania o środowisko. Zaś jeden z uczniów klasy drugiej powiedział:

-„To było najładniejsze przedstawienie, jakie do tej pory widziałem”.