Ogłoszenie-Strajk

        Szanowni Rodzice uczniów naszej szkoły oraz dzieci oddziałów przedszkolnych.

W związku z tym, że prawdopodobnie od poniedziałku 8.04.2019 r.  do odwołania, odbędzie się strajk pracowników szkoły, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zostaną odwołane.

Zwracam się do Państwa z prośbą o zapewnienie w tym czasie swojemu dziecku opieki i nieprzyprowadzanie do szkoły.

 Może dojść do sytuacji, w której opieka w świetlicy szkolnej będzie niemożliwa, jeśli liczba uczniów przekroczy dopuszczalne maksimum. Bardzo proszę o wyrozumiałość w tej trudnej sytuacji i bieżące śledzenie efektów negocjacji związków zawodowych z rządem.

                                                      Z poważaniem

                                                      dyrektor szkoły

                                                       Bogusława Piątkowska