Szanowni Rodzice!!!

Przypominamy, że 1 i 3 maja są dniami ustawowo wolnymi.

2 V 2019 r zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami pozostaje dniem wolnym od zajęć dydaktycznych tzw. Dzień Dyrektorski.

Zajęcia opiekuńcze w tym dniu będą sprawowane od 8:00 do 13:00.

(nie ma dowozu i odwozu oraz obiadu)