Samorząd Uczniowski

Nowe władze uczniowskie

We wtorkowy poranek uczniowie naszej szkoły wybrali nowy Samorząd Uczniowski:

Iga Małolepsza – przewodnicząca

Gabriela Lewandowska – z-ca przewodniczącej

Karolina Wentel– sekretarz

Kalina Miller -skarbnik

Opiekunem została Nauczycielka matematyki i fizyki Elżbieta Szurczak