przyjęcia do kl.I

Komisja Rekrutacyjna przedstawia listę osób zakwalifikowanych do klasy i w nadchodzącym roku szkolnym 2002/2021