odwołane zajęcia

WAŻNE!!!
Decyzją Prezesa Rady Ministrów od dnia 12 marca 2020r. wszystkie szkoły zawieszają zajęcia dydaktyczne. W celu umożliwienia rodzicom organizacji opieki dla dzieci szkoła pełni dyżur w dniach 12 i 13 marca w godz. 7:00 – 15:00. Dowozy i odwozy w tych dniach działają bez zmian.

Od poniedziałku 16 marca do 25 marca włącznie, szkoła jest zamknięta!
Polecamy wszystkim rodzicom, aby słuchać szczegółowych zaleceń wydanych przez Premiera RP i Ministra Zdrowia.