Informacje dla rodziców i uczniów

  1. Dyrektor szkoły informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem MEN, do 7 czerwca 2020 roku, z możliwością przedłużenia do końca roku szkolnego, zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w przedszkolu i klasach I-III nie zostają wznowione.   Kontynuujemy zdalne nauczanie.
  2. Od 25 maja 2020 r. wprowadzamy indywidualne lub grupowe konsultacje dla uczniów klasy VIII, a od 1 czerwca 2020 r., dla wszystkich pozostałych uczniów w godzinach pracy szkoły tj. od 800 do 1300.   Uczniowie indywidualnie ustalają terminy konsultacji z nauczycielami przedmiotów.    Uczniowie na konsultacje przychodzą zdrowi, w maseczkach i rękawiczkach.    Przed wejściem do szkoły będzie mierzona temperatura.
  3. W dniach 16 – 18 czerwca 2020 r., w szkole odbywa się egzamin ósmoklasisty.
    W tych dniach nie prowadzimy zdalnych zajęć dydaktycznych.
  4. Dzień 9 czerwca 2020 r. jest ostatecznym terminem wystawiania ocen rocznych
    z przedmiotów i zachowania.
  5. 12 czerwca (piątek po Bożym Ciele) jest dniem dyrektorskim, wolnym od zajęć dydaktycznych.
  6. Sposób wydawania świadectw po zakończeniu roku szkolnego zostanie podany po zebraniu Rady Pedagogicznej klasyfikacyjnej.

Bogusława Piątkowska

dyrektor szkoły