Konkurs biblioteczny

UWAGA!

BIBLIOTEKA SZKOLNA ZAPRASZA DO UDZIAŁU W KONKURSIE ,,POCZTÓWKA Z WAKACJI”.

 

Organizatorem konkursu jest Senator Rzeczypospolitej Polskiej, Maciej Łuczak, oraz jego biuro senatorskie w Pabianicach.

Konkurs jest adresowany do uczniów klasy ósmej.

Po zapoznaniu z regulaminem konkursu, złożeniu stosownych oświadczeń zainteresowani uczniowie przesyłają prace konkursowe na adres mailowy nauczyciela, M. Skalskiej – Cłapy.

Termin przesyłania prac konkursowych: 24 września 2020 r.

Cele konkursu

  1. Kształtowanie aktywności twórczej uczniów.
  2. Rozwijanie kreatywności, wrażliwości oraz uzdolnień fotograficznych uczestników.

Przedmiotem konkursu jest zdjęcie z wakacji na terenie Polski. Powinno być to zdjęcie o tematyce wakacyjnej wykonane przez uczestnika.

Prace oceniane będą według następujących kryteriów:

  • kreatywność autora,
  • oryginalność zdjęcia,
  • jakość zdjęcia.

 

Organizatorzy wraz z powołanym Jury ocenią zdjęcia i spośród nich wyłonią trzy najlepsze; dodatkowo istnieje możliwość wyróżnienia niektórych prac.

Ocena zdjęć konkursowych przez Organizatorów i powołanego Jury – do 30.09.2020 r. Zakończenie konkursu i ogłoszenie wyników na ww. stronach internetowych Organizatorów – do 30.09.2020 r.

Po zakończeniu konkursu pracownicy biura skontaktują się telefonicznie z nauczycielem odpowiedzialnym za przeprowadzenie konkursu w szkole i indywidualnie ustalą terminy spotkań z laureatami konkursu.

Nagrody

Nagrody ustala, funduje i wręcza Senator RP Maciej Łuczak.

W konkursie przyznane będą trzy nagrody główne.

Nagrody będą miały charakter rzeczowy; dodatkową może być publikacja zdjęć.

 

Więcej szczegółowych informacji udziela nauczyciel – bibliotekarz, M. Skalska – Cłapa

SERDECZNIE ZAPRASZAMY