Dyżur opiekuńczo-wychowawczy

W dniach 15 i 16 października nie ma zajęć dydaktycznych.

Tego dnia zorganizowany jest dyżur świetlicy szkolnej oraz przedszkolnej
w godz. 8:00-13:00.

W tych dniach nie ma dowozu i odwozu dzieci.