Dla rodziców

 Informacja dotycząca terminów zebrań rodziców i opiekunów w poszczególnych klasach

Klasa I – CZWARTEK (7.02.) godz. 1630

Klasa II – prawdopodobny termin po feriach ( możliwa zmiana )

Klasa III – ŚRODA ( 6.02.)godz. 1630

Klasa IV – CZWARTEK (7.02.) godz. 1700

Klasa V – CZWARTEK (7.02.)godz. 1600

Klasa VI –WTOREK (5.02.) godz. 1730

Klasa VII – ŚRODA (6.02. )godz. 1600

Klasa VIII – ŚRODA (6.02.) godz. 1600