Historia szkoły

Szkoła Podstawowa w Petrykozach powstała w 1864 roku. Po upadku powstania Styczniowego Ukazem Najwyższym z dnia 2 marca została przyznana działka ziemi o powierzchni 2 morgi 278 prętów. Powyższą działkę wydzielono w 1866 roku z parcelowanego w tym czasie majątku Petrykozy.

Początkowo nauka odbywała się w budynku wynajętym w kolonii Petrykozy. Później postawiono na ziemi szkolnej drewniany budynek kryty słomą. Szkoła miała w tym czasie jednego nauczyciela. Nauka odbywała się tylko w miesiącach zimowych. Do obwodu szkolnego należały wsie: Petrykozy, Kudrowice, Górka, Światniki, Porszewice, Konin, Majówka, Okołowice, Gorzew, Szynkielew i Piątkowisko.

W 1873 roku szkoła otrzymuje dodatkowo 3 morgi i 214 prętów łąki w Gorzewie nad Nerem. Przed 1891 rokiem jak podają szkolne kroniki drewniany budynek spłonął. Na jego miejsce wybudowano budynek murowany. W 1900 roku zmniejszono obwód szkolny wyłączając z niego Gorzew i Okołowice. Zmiana ta była spowodowana powstaniem Szkoły w Gorzewie. Szkoła ta istniała do roku 1929.

Do roku 1918 placówka w Petrykozach jest jednoklasowa. Dziewięć lat później w szkole uczy już trzech nauczycieli, a oddziały są dwa. Rok 1930 przynosi rozkwit, powstaje filia szkoły z siedzibą w Piątkowisku. Pozwala to placówce nosić nazwę szkoły czteroklasowej. Kolejne lata rozkwitu szkoły pozwaly jej 1937 z dniem 15 listopada nosić nazwę szkoły drugiego stopnia. Mieszkańcy okolicznych wsi w 1936 roku tworzą komitet, który rozpoczyna budowę nowego gmach szkolnego. Zostaje on ukończony dwa lata później. Nauka w nim trwała krótko, gdyż w 1939 roku wybucha wojna i od Bożego Narodzenia w miejsce szkoły polskiej powstaje szkoła niemiecka.W 1942 roku Niemcy postawili parkan i murowane ustępy a także poszerzyli boisko szkolne.

Dnia 2 lutego 1945 roku rozpoczęły się po pięcioletniej przerwie normalne zajęcia dla polskich dzieci. W 1946 roku objęto opieką dzieci w wieku przedszkolnym oddając stary budynek szkolny na cele przedszkola. W roku 1948 budynek szkolny zostaje otynkowany, boisko szkolne otrzymuje ogrodzenie z siatki.

Liczba dzieci w szkole w latach 1958- 1971 kształtowała się nastepująco: 1958/59 – 163 1960/61 – 178 1961/62 – 188 1962/63 – 191 1963/64 – 185 1964/65 – 172 1965/66 – 155 1966/67 – 159 1967/68 – 163 1968/69 – 153 1970/71 – 143 Od roku szkolnego 1949/50 w placówce nauka pobierana jest do klasy VII , uczy się 122 uczniów i pracuje trzech nauczycieli. W tym samym roku okoliczne wsie zostają zelektryfikowane, co pozwala na podłączenie prądu do budynku.