Pracownicy

Dyrektor szkoły: mgr Bogusława Piątkowska

Wychowawstwa- rok szkolny 2017/2018

 • Oddział przedszkolny „Maluchy”- mgr Aneta Kraska
 • Oddział przedszkolny  „Starszaki”– mgr Ewelina Giemza
 • Oddział przedszkolny „0”–  mgr Katarzyna Mleczek
 • Klasa I- mgr Monika Łuszcz
 • Klasa II – mgr Urszula Kolanek
 • Klasa III- mgr Jadwiga Czupryn
 • Klasa IV – mgr Milena Drygała
 • Klasa V- mgr Piotr Kasperski
 • Klasa VI – mgr Magdalena Skalska-Cłapa
 • Klasa VII- mgr Mariusz Cymerman
 • Klasa VIII – mgr Piotr Morawski

Nauczyciele uczący:

 •   j. polski- mgr Ewa Gronert- Raszewska
 • j. angielski – mgr Piotr Kasperski;
 • j. niemiecki – mgr Agnieszka Michaś-Michalska
 • historia – mgr Janusz Retkowski;
 • matematyka – mgr Piotr Morawski;
 • fizyka – mgr Agnieszka Szurczak
 • geografia – mgr Andrzej Rogala
 • przyroda, biologia, chemia – mgr Milena Drygała;
 • zajęcia komputerowe, informatyka- mgr Jadwiga Czupryn;
 • zajęcia techniczne, technika- mgr Mariusz Cymerman
 • muzyka, plastyka – mgr Urszula Kolanek;
 • w.f. – mgr Mariusz Cymerman;
 • wiedza o społeczeństwie- mgr Sergiusz Szymczak
 • religia Justyna Kraska
 • edukacja dla bezpieczeństwa- mgr Mariusz Cymerman
 • edukacja wczesnoszkolna- mgr Jadwiga Czupryn, mgr Monika Łuszcz, mgr Urszula Kolanek;
 • klasę przedszkolną młodszą poprowadzi: mgr Aneta Kraska przy pomocy Magdaleny Włodarczyk
 •  klasę przedszkolną starszą poprowadzi: mgr Ewelina Giemza przy pomocy Edyty Woźniak
 • klasa przedszkolna (0)- mgr Katarzyna Mleczek bibliotekę szkolną poprowadzi mgr Magdalena Skalska-Cłapa
 • terapia pedagogiczna- mgr Bogusława Piątkowska,Jadwiga Szmidt, Magdalena Skalska-Cłapa
 • pedagog-logopeda- mgr Małgorzata Perka.
 • Świetlica- Martyna Sobczyk, Monika Łuszcz, Katarzyna Mleczek, Aneta Kraska, Stanisław Dzwoniarek, Ewelina. Giemza, Magdalena Włodarczyk, Mariusz Cymerman

Pracownicy administracji i obsługi:

Teresa Miszczak, Elżbieta Błoch, Dariusz Stasiak, Teresa Barys, Elżbieta Trzeszczak, Genowefa Zajda