Dyżur opiekuńczo-wychowawczy

W dniach 15 i 16 października nie ma zajęć dydaktycznych.

Tego dnia zorganizowany jest dyżur świetlicy szkolnej oraz przedszkolnej
w godz. 8:00-13:00.

W tych dniach nie ma dowozu i odwozu dzieci.

Odwołane uroczystości

INFORMACJA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

W związku ze wzrostem zachorowań związanych z COVID-19

oraz powiększającej się liczbie osób przebywających na kwarantannie, zawieszone zostają do odwołania wszystkie uroczystości organizowane w szkole , w tym obchody Dnia Edukacji  oraz Pasowanie na Przedszkolaka.

Basen

Przystanki dla dzieci, korzystających z wyjazdów na basen w Pabianicach:

Petrykozy – Ośrodek Zdrowia   godz. 8:00
Górka Pabianicka – sala OSP     godz. 8:03
Szynkielew – MZK                       godz. 8:05

Telefon do opiekuna: 609 761 771

Dzień nauczyciela

Dzień Edukacji Narodowej – obchody

14 października ( środa) w sali gimnastycznej szkoły o godz. 9.30 ( trzecia godz.lekcyjna) uroczysty apel przygotowany przez p. Jadwigę Szmidt i p.Monikę Łuszcz przy wsparciu Samorządu Uczniowskiego i opiekuna SU  p. Mariusza Cymermana. Uczestniczą wszyscy uczniowie i nauczyciele. Czas trwania uroczystości do 30 minut. Uczniowie są w maseczkach i przestrzegają dystansu społecznego.

14.10.2020 r.   godz. 12.00 – 13.00   PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA 

w sali gimnastycznej szkoły. Tylko dla oddziału 2,5 i 3-latków oraz rodziców.

Organizatorka : p. Marika Stępień

15 i 16 października 2020 r. ( czwartek, piątek) są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

Dyżur opiekuńczy w tych dniach, w godz. 8.00-13.00, pełnią oddziały przedszkolne i świetlica szkolna.

Wynajmowanie sali gimnastycznej

INFORMACJA!

W związku ze wzrostem zachorowań na COVID-19 w kraju, województwie łódzkim i powiecie pabianickim, dyrektor Szkoły Podstawowej im. H.Ch. Andersena w Petrykozach informuje, że po konsultacjach z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców, w I półroczu roku szkolnego 2020/2021 zawiesza, do odwołania, wynajmowanie sali gimnastycznej szkoły.

 

Bogusława Piątkowska

dyrektor Szkoły Podstawowej im. H. Ch. Andersena w Petrykozach.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa im. H. Ch. Andersena w Petrykozach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Serwis internetowy Szkoły Podstawowej im. H. Ch. Andersena w Petrykozach.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 22.09.2020r.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Magdalena Włodarczyk, magdalena.wlodarczyk@autograf.pl.  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 42 215 70 27. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Konkurs biblioteczny

UWAGA!

BIBLIOTEKA SZKOLNA ZAPRASZA DO UDZIAŁU W KONKURSIE ,,POCZTÓWKA Z WAKACJI”.

 

Organizatorem konkursu jest Senator Rzeczypospolitej Polskiej, Maciej Łuczak, oraz jego biuro senatorskie w Pabianicach.

Konkurs jest adresowany do uczniów klasy ósmej.

Po zapoznaniu z regulaminem konkursu, złożeniu stosownych oświadczeń zainteresowani uczniowie przesyłają prace konkursowe na adres mailowy nauczyciela, M. Skalskiej – Cłapy.

Termin przesyłania prac konkursowych: 24 września 2020 r.

Cele konkursu

  1. Kształtowanie aktywności twórczej uczniów.
  2. Rozwijanie kreatywności, wrażliwości oraz uzdolnień fotograficznych uczestników.

Przedmiotem konkursu jest zdjęcie z wakacji na terenie Polski. Powinno być to zdjęcie o tematyce wakacyjnej wykonane przez uczestnika.

Prace oceniane będą według następujących kryteriów:

  • kreatywność autora,
  • oryginalność zdjęcia,
  • jakość zdjęcia.

 

Organizatorzy wraz z powołanym Jury ocenią zdjęcia i spośród nich wyłonią trzy najlepsze; dodatkowo istnieje możliwość wyróżnienia niektórych prac.

Ocena zdjęć konkursowych przez Organizatorów i powołanego Jury – do 30.09.2020 r. Zakończenie konkursu i ogłoszenie wyników na ww. stronach internetowych Organizatorów – do 30.09.2020 r.

Po zakończeniu konkursu pracownicy biura skontaktują się telefonicznie z nauczycielem odpowiedzialnym za przeprowadzenie konkursu w szkole i indywidualnie ustalą terminy spotkań z laureatami konkursu.

Nagrody

Nagrody ustala, funduje i wręcza Senator RP Maciej Łuczak.

W konkursie przyznane będą trzy nagrody główne.

Nagrody będą miały charakter rzeczowy; dodatkową może być publikacja zdjęć.

 

Więcej szczegółowych informacji udziela nauczyciel – bibliotekarz, M. Skalska – Cłapa

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

Koronawirus – rodzic

WAŻNE, WAŻNE, WAŻNE !!!!!!!!!!!

Szanowni Rodzice,

Dyrektor Szkoły informuje, że dzisiaj u jednego z rodziców uczniów klas I-III, potwierdzono obecność koronawirusa COVID-19.

W związku z tym, od jutra wprowadzamy nakaz zakrywania ust i nosa w przestrzeniach wspólnych tj. korytarze, toalety, świetlica. Obowiązuje bezwzględny zakaz przyprowadzania dzieci z objawami infekcji górnych dróg oddechowych.

Jednocześnie prosimy o zachowanie spokoju oraz monitorowanie stanu zdrowia dzieci.

Zgodnie z wytycznymi Sanepidu, nie ma potrzeby zamykania szkoły i zawieszenia zajęć stacjonarnych.

Prosimy o śledzenie informacji umieszczanych na stronie szkoły, Facebooku i w dzienniku elektronicznym. Na bieżąco będziecie Państwo informowani o rozwoju sytuacji.

SKS

Serdecznie zapraszamy uczniów naszej szkoły do udziału w pozalekcyjnych zajęciach sportowych (SKS),
które odbywać się będą w następujące dni:

Poniedziałki 15.00-15.45 – klasy IV – VIII
Czwartki 15.00-15.45 – klasy I – III

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Wyniki konkursu NARODOWE CZYTANIE 2020

UWAGA! UWAGA!
Serdecznie dziękujemy za ogromny odzew w związku z naszą szkolną akcją „Czytamy Balladynę” w ramach NARODOWEGO CZYTANIA 2020!
Wszyscy nasi uczniowie wykazali się ogromnym zaangażowaniem oraz kreatywnością, a prezentowane przez nich interpretacje fragmentów dramatu Słowackiego z pewnością były jedyne w swoim rodzaju i po prostu ujmujące. Każdemu więc z młodych autorów-aktorów należą się wyrazy uznania. Jednak zasady plebiscytu są nieubłagane i każą wyłonić zwycięzcę…
WYNIKI „GŁOSOWANIA” najwięcej reakcji odnotowaliśmy pod filmami przygotowanymi przez:
• Dominikę Karkowską – 492
• Wiktorię Barys -373
• Zuzę Bednarczyk – 194
oraz
• Julię Sałagacką i Wiktorię Figiel – 173
NINIEJSZYM WIĘC OGŁASZAMY, ŻE NAGRODĘ PUBLICZNOŚCI ZDOBYŁA DOMINIKA KARKOWSKA !
GRATULUJEMY!